Saturday, November 20, 2010

Guru Nanak- Painting by Savi


ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਪੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ..... ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ.... ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ..... ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਵੱਡੇ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ..... ਮਨ ਹੈ ਤੀਹ ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇ..... ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਚੋਂ....... ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ...... ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ.....

Tuesday, April 6, 2010

NEE, my new paintings

Thursday, December 10, 2009

My PaintingsFriday, November 21, 2008

Wednesday, November 19, 2008Oil Paintings - DESIRE